База данни - Хост Варна - Хостинг и домейн регистрация
Хостинг Варна

НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИПОЛЕЗНОКАТАЛОГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИПОЛЕЗНО

Хостинг

Виртуален
хостинг


Домейн

Домейн име

База данни


Оптимално използване на MySQL


В процеса на предоставяне на хостинг услуги обръщаме внимание към най-често срещани грешки, които потребителите правят при работа със своите виртуални сървъри. Едно от най-трудните неща за уеб-администратора е работата с MySQL-сървъра. Обикновено проучването за функционирането и методите на работа на базата данни е по литература, която разглежда само основни неща - как да се свържем с базата данни, как да направим заявка, как да актуализираме информация или да добавим нов запис в базата данни и т. н.

Този начин, разбира се, дава желания резултат - интерфейсът на уеб сайта винаги се интегрира с базата данни, но потребителите не винаги се замислят доколко оптимизирано работи тяхната база данни, как могат да се оптимизират MySQL процесите и какво ще бъде функционирането на виртуалния сървър при увеличаване на натоварването - когато голям брой потребители започнат да посещават сайта.

Без подробни разяснения за оптимизиране на базата данни, обръщаме внимание на най-често допусканите грешки с обяснение как да се избегнат.

Какви данни трябва да се съхраняват в MySQL

Не е добра идея да вкарате в база данни цялата информация която имате. Например, не е необходимо да съхранявате снимки, въпреки че MySQL позволява това. С поставянето в база данни на двукомпонентни образи на графични файлове, просто ще забавите работата на вашия сървър. Да се прочете файл с картинка от диска е много по-просто като ползвани ресурси, отколкото да се съедини скрипта с базата данни, след което следва запитване, получаване на образ, обработката му, извеждане на съответния http-адрес и показването му на посетителя на уеб-сайта. Във втория случай на показване на снимката се изразходват няколко пъти в повече ресурси от процесора, паметта и диска. Също така трябва да се помни, че съществуват механизми за кеширане на документите, които позволяват да се икономисва трафик, но при динамична генерация на съдържанието лишаваме посетителите от тези удобства.

Вместо снимки, по-добре в MySQL да се съхранява информация от която може да се генерират връзки към статични изображения в динамично генерирани от скриптовете документи.

Оптимизация на въпросите към базата данни

В случаите когато искате да получите наистина само определена част данни от MySQL, можете да използвате ключа ЛИМИТ за функцията SELECT. Това е полезно когато трябва да се покажат резултатите от нещо в базата данни. Така например ако в базата данни има списък на петстотин продукта предлагани от електронен магазин, да се изведат всички от съответната категория не е добра идея - зареждането на страницата при някои потребители ще става бавно и доста от тях няма да го дочакат а ще потърсят друг сайт за разглеждане. В такива случаи информацията трябва да се извиква на порции, примерно по двайсет продукта на страница. Неправилно също така е да се извиква цялата информация от базата данни и след това чрез скриптове да се филтрира.

Ресурсоемки операции

Не трябва да се забравя, че има операции изпълнението на които се нуждае от повече ресурси отколкото при нормални запитвания. Например използването на операцията DISTINCT SELECT изисква много повече процесорно време отколкото SELECT. DISTINCT се опитва да намери уникални значения правейки много сравнения и изчисления. При това колкото повече нараства базата данни към която се прилага DISTINCT, времето за показване на резулта от заявката няма да расте пропорционално а нарастващо прогресивно.

Индекси

Индексите се използват за бързо търсене на стойността в една от областите. Ако индексът не е създаден, MySQL извършва последователна проверка на всички полета от първия запис до последния. Колкото повече са таблиците и полетата в тях, толкова повече е времето нужно за извеждане на резултата. Ако в таблиците има индекси на разглежданите колони, MySQL бързо прави позициониране без да има нужда да обхожда целите таблици.

Поддържане на връзката

За работа с MySQL сървър първо трябва да се направи връзка с него, използвайки потребителско име и парола. Процесът на установяване на връзка може да отнеме доста време, съпоставен с директната преработка на заявката към базата данни след връзката. Логично е да се избягват ненужните връзки към базата данни, да не се прекъсва връзката ако това може да се направи, ако се планира да продължи работата с SQL-сървъра. Например ако скриптът е установил връзка с базата, направил е подбор на търсените данни, да не се затваря връзката към базата данни ако в процесът на работа същият скрипт трябва да продължи да работи с базата данни.

Хост Варна - hostvarna

База данни

ХОСТИНГ ВАРНА
ПРОВЕРИ ЗА СВОБОДЕН
ДОМЕЙН
 Домейн име:
www.