Домейн име - Хост Варна
Хостинг Варна

НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИПОЛЕЗНОКАТАЛОГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИПОЛЕЗНО

Хостинг

Виртуален
хостинг


Домейн

Домейн име

База данни


Избор на домейн

Домейн име на сайт (домейн) - начин за придобиване на собствено място в Интернет. Правилно избраното домейн име може да помогне на сайта - да гарантира ниво на посещаемост, съответно ниво на продажби или услуги.

Домейн име - оптимален избор

Домейн индивидуалност

Основната функция на домейн името е да придаде индивидуалност, да определи сайта, фирмата, нейните дейности и услуги сред други подобни. Поради това всеки домейн трябва да е различен от другите, да бъде индивидуален и уникален.

Домейн възприемане

Възприемането на домейна е важно. Когато човек чува определено домейн име, той трябва да асоциира, извиквайки поредица от спомени и представи за съответния ресурс. Най-подходящо е това домейн име, в което впечатление и значение успешно се допълват взаимно. Именно в такава комбинация се създават най-интересните и запомнящи се домейн имена. Домейн името трябва да се възприема добре, за да предизвиква желание в посетителя да се връща в сайта отново и отново.

Семантична функция при избор на домейн

При избора на домейн, уверете се че името е логически обосновано. То трябва да посочва тематиката на сайта. Името на всеки домейн може да се изгражда и с ключови думи имащи отношение към сайта. Това ще помогне на посетителите лесно да запомнят името на сайта.

Домейн - лесно произнасяне

Домейн името трябва да бъде лесно за запомняне и изговаряне, така че дори в телефонен разговор събеседниците да могат да произнесат и съответно запишат правилно името. За тази цел то трябва да бъде лесно възприемчиво за слуха и в никакъв случай изградено от сложни и трудно произносими комбинации от букви.

Дължина на домейн името

Не е добре домейн името да е твърде дълго - трудно се запомня и когато се пише има прекалено голям риск за грешки.

Хост Варна - hostvarna

Домейн име

ХОСТИНГ ВАРНА
ПРОВЕРИ ЗА СВОБОДЕН
ДОМЕЙН
 Домейн име:
www.