Домейн - Хост Варна - Хостинг и домейн регистрация
Хостинг Варна

НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИПОЛЕЗНОКАТАЛОГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИПОЛЕЗНО

Хостинг

Виртуален
хостинг


Домейн

Домейн име

База данни


Домейн


Домейн (Domain) - име в пространствена виртуална област в рамките на световната глобална мрежа Интернет, която обслужва и централно администрира набори от сървъри за домейн имена (DNS).

Домейн име (domain name) - адрес на мрежова връзка, която идентифицира собственика на адреса.

Домейн регистрация е въвеждане на информация за домейн и неговото администриране в централна база данни, за да се гарантира уникалността на домейна, както и получаване на права за администриране от домейн администратор. Услугата за регистрация на домейн се предоставя от момента на въвеждане на информация в базата данни. Домейн регистрацията обикновено е валидна за една година, считано от датата на регистрането на домейна.

Домейн адресът гарантира, че всички желаещи ще бъдат доведени до определено място. Като пример, на адрес на жилище можете да изпратите писмо, с увереност че то ще достигне до получателя си. Същото се отнася и за адресите в Интернет.

Адресите в Интернет са изградени като система за домейн имена (DNS , domain name system), като всички адреси са на няколко нива.

Освен това, съществуват два основни начина на адресиране - символичен, който е предназначен за използване от хората и цифрен, основан на IP-адреса който се използва от компютра.

Всеки един от милионите компютри в Интернет има свой уникален домейн адрес (domain address), наричан още и домейн име (domain name) на компютъра, или името на хоста (host name). Този адрес изглежда като дума, няколко думи, съкращения, последователни цифри без интервали, разделени с точки или тирета.

Съставните части на домейн адреса са сегменти, които образуват формата на йерархична система. Последният (крайно десен) сегмент се нарича домейн от първо ниво и се състои от две, три или повече букви.

Първоначално е имало само тематична система. В тази система домейн от първо ниво е бил съставен от три букви и приравнявал собственика на адреса към един от следните класове: com - търговски обекти,. net - мрежови ресурси,. org - неправителствени организации. Сега тази зависимост се запазва само в няколко класа, например: edu - образователни институции,. mil - US военни организации. В старите области, com, net, org, могат да бъдат регистрирани сайтове от всякаква тематика, независимо от първоначалното предназначение на домейна от първо ниво. Напоследък се появиха четири буквени домейн зони: info - за информационни сайтове (в действителност достъпен за регистрация на всякакви ресурси), aero - за авиоиндустрията, mobi - за мобилни ресурси. Има също така и домейни от първо ниво с още повече букви: travel - за обекти, свързани с туризма, museum - на организации свързани с музейното дело.

Също така има много домейни на държави. Те се състоят от две букви, например: co.uk - Англия, us - САЩ, fr - Франция, de - Гермавия, ru - Русия, ua - Украйна... Освен това има и група на регионалните домейни: eu - за уебсайтовете на Европейския съюз, su - за страни от бившия Съветски съюз, asia - за Азия...

Трябва да се знае, че домейн - това не е едно и също като "сегмент на домейн адреса". Домейнът (думата означава "област", "район") трябва ясно да показва местоположението в Интернет на определена съвкупност от ресурси.

Също както домашен пощенски адрес може да се намира в едно и също време на няколко улици в няколко градове и в няколко държави (примерно дом 25 на улица Washington може да е в няколко държави, но и не само - може да е и в няколко града на една държава), така е и при компютрите принадлежащи към няколко домейна. Примерно minedu.government.bg- министерство, образование, правителство, България.
Всъщност това е йерархичната система на домейни.

Както се вижда от този пример, четейки от дясно на ляво, с домейна можем да укажем държава, институция, сектор, министерство.

Все пак най-често веднага след домейн от първо ниво е сегментът обозначаващ самата организация или фирма, която притежава този интернет сайт. Примерно washington.edu - университет Washington, в системата на образованието.

Домейн адресите на компютрите за които говорим, са предназначени за хората. Когато един възел се опитва да намери друг в Интернет, той използва различен вид адреси - така наречените IP-адреси (IP - Internet Protocol). Ако адресът на домейн се сравни с името на човек, то IP-адресът е неговият телефонен номер, който дава реална възможност да се свържем с него.

IP-адресът също се състои от сегменти, които са в йерархична система. За разлика от домейн адресите, номерата на IP-адресите са винаги четири сегмента, които не са редове от символи а числа в диапазона 0 - 255. Освен това в IP-адресите йерархията е от ляво на дясно а не обратното - както е при домейн имената, което означава че два съседни компютъра имат разлика в последните сегменти на IP-адресите и разлика в първите сегменти на домейн адресите.

Примерно за определяне на домейн адреса на IP 255.255.255.255 на специалните сървъри в Мрежата (сървъри DNS - Domain Name Service, обслужване на домейн имена), има таблици за съответствие. Ако DNS-сервърът не знае името на домейна който сте набрали в браузъра, се обръща към най-близкия до него в системата на DNS, като разширява търсенето докато намери съответстващото на домейна IP - едва тогава достигаме до търсената страница.

Хост Варна - hostvarna

Домейн

ХОСТИНГ ВАРНА
ПРОВЕРИ ЗА СВОБОДЕН
ДОМЕЙН
 Домейн име:
www.